Filo Denizcilik

The Trip Schedule for Gazi̇magusa-Mersi̇n-Gazi̇magusa Route
31/05/2024
Friday
20:00
RORO LEFKE
20:00
TOROS (Ro Ro)
01/06/2024
Saturday
  20:00
RORO LEFKE
03/06/2024
Monday
20:00
RORO LEFKE
20:00
TOROS (Ro Ro)
04/06/2024
Tuesday
20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
05/06/2024
Wednesday
20:00
RORO LEFKE
20:00
TOROS (Ro Ro)
06/06/2024
Thursday
20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
07/06/2024
Friday
20:00
RORO LEFKE
20:00
TOROS (Ro Ro)
08/06/2024
Saturday
  20:00
RORO LEFKE
10/06/2024
Monday
20:00
RORO LEFKE
20:00
TOROS (Ro Ro)
11/06/2024
Tuesday
20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
12/06/2024
Wednesday
20:00
RORO LEFKE
20:00
TOROS (Ro Ro)
13/06/2024
Thursday
20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
14/06/2024
Friday
20:00
RORO LEFKE
 
17/06/2024
Monday
20:00
SEFER YOK (Trip Cancelled)
 
20/06/2024
Thursday
  20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
21/06/2024
Friday
20:00
TOROS (Ro Ro)
 
20:00
RORO LEFKE
22/06/2024
Saturday
  20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
24/06/2024
Monday
20:00
TOROS (Ro Ro)
 
20:00
RORO LEFKE
25/06/2024
Tuesday
  20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
26/06/2024
Wednesday
20:00
TOROS (Ro Ro)
 
20:00
RORO LEFKE
27/06/2024
Thursday
  20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
28/06/2024
Friday
20:00
TOROS (Ro Ro)
 
20:00
RORO LEFKE
29/06/2024
Saturday
  20:00
TOROS (Ro Ro)
20:00
RORO LEFKE
01/07/2024
Monday
20:00
TOROS (Ro Ro)
 
20:00
RORO LEFKE